La Societat Catalana de Gestió Sanitària insta les organitzacions sanitàries a seguir atenent tots els ciutadans sense exclusions

logo_scgsLa Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS), adscrita a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, ha elaborat un manifest per tal de posicionar-se respecte a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat per part del Govern de l’Estat contra la Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut:

  • El sistema sanitari català es basteix en base a l’accés universal dels serveis públics. Aquest principi bàsic garanteix construir una societat justa, inclusiva i és una mostra del compromís social per vetllar i donar resposta a les necessitats de salut de tota la població, especialment els col·lectius més vulnerables.
  • La Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut garanteix l’accés universal de totes les persones residents a Catalunya, sigui quina sigui la seva situació administrativa. Aquesta llei va ser aprovada amb un ampli suport parlamentari.
  • L’assistència a la salut és un dret bàsic recollit a Declaració dels Drets Humans i és una obligació que es deriva de la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i de diverses normatives internacionals. La sostenibilitat del sistema de salut català, infrafinanciat des de fa anys, no es pot assegurar excloent persones que necessiten la seva atenció, sinó millorant el seu finançament i portant a terme les reformes necessàries per assolir un sistema  eficient i sostenible.
  • Els gestors sanitaris instem totes les organitzacions que segueixin atenent tots els ciutadans que resideixen a Catalunya, sense exclusions.

Feu clic aquí per accedir al manifest acordat el 3 d’abril de 2018.