SCGS NOM CÀRREC
PRESIDENT Ramon Cunillera Director gerent del Consorci Sanitari del Maresme
VICEPRESIDENT Ignasi Riera Director d’Operacions del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
SECRETARI Jaume Benavent Gerent de CAPSBE
TRESORERA Cristina Adroher Cap d’Operacions del Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB) de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
VOCALS Xènia Acebes Directora assistencial de l’Hospital de Sant Pau
Mònica Ballester Directora mèdica de l’Hospital de Mataró
David Baulenas Director corporatiu Grupo Vithas. Vicepresident de la Fundació Vithas
Joan Barrubés Professor d’ESDAE. Soci-director Antares Consulting
Xavier Bayona Director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
Alba Brugués Adjunta a Gerència del Consorci Castelldefels Agents de Salut CASAP
Cristina Capdevila Directora de l’Hospital de Bellvitge
Ignasi Carrasco Director de l’Àrea Assistencial al Servei Català de la Salut (CatSalut)
Manel del Castillo Director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
Gemma Craywinckel Gerent del Parc Sanitari Pere Virgili
David Elvira Global Corporate Public Policy Head in Sanofi
Pau Gomar Director de Recursos Humans del Parc Salut Mar
Rafael Lledó Director general de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
Frederic Llordachs Co-founder, partner & Global Business Development Manager at Doctoralia Internet SL
Gemma Martínez Directora infermera de l’Hospital Clínic
Vicente Ortún Catedràtic emèrit del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Olga Pané Directora Gerent Parc de Salut Mar Barcelona
Lluís Segú Consultor, professor associat de la Unitat de Farmacoteràpia i Farmàcia Clínica de la Universitat de Barcelona i professor del Màster en Farmacoeconomia de la Universitat Pompeu Fabra
Núria Serra Directora executiva. Sectors sanitaris del Vallès Occidental Est i Oest. Àmbit Metropolità Nord. Servei Català de la Salut (CatSalut)
Pere Vallribera Gerent del Laboratori de Referència de Catalunya (LRC), Imatge Mèdica Intercentres (IMI) i dibi