Informe Amphos “Com fer efectiva la continuïtat assistencial millorant l’experiència del pacient. Casos d’èxit a Catalunya”

Captura de pantalla 2019-04-16 a las 20.02.38Quines millores es poden posar en marxa per perfeccionar la continuïtat assistencial i l’experiència del pacient en el decurs de la seva atenció? Quins són els avenços que s’han fet en el sistema sanitari de Catalunya en aquest transcendent àmbit? L’any 2018, un nodrit grup multidisciplinari de directius i professionals del sistema sanitari de Catalunya es va reunir en el marc de la Jornada AMPHOS “Com fer efectiva la continuïtat assistencial millorant l’experiència del pacient”, fruit del projecte impulsat per AbbVie i la Sociedad Española de Directivos de la Salud  (SEDISA), per desenvolupar un taller amb l’objectiu d’analitzar quin està sent la marxa de la continuïtat assistencial a Catalunya i quines reformes es poden dur a terme per millorar l’experiència del pacient.

Els assistents -professionals de la salut i de l’àmbit social-, amb el suport de  la Societat Catalana de Gestió Sanitària, van treballar en tallers per tal de concretar possibles millores i avenços en l’àmbit català. Els grups de treball es van centrar en tres eixos: els models de gestió, la gestió clínica de la cronicitat, i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en salut, tot això referit a continuïtat assistencial.

Posteriorment, va tenir lloc una jornada monogràfica en què no només es van concretar les solucions treballades amb aquest grup d’experts, sinó que també es van presentar algunes experiències interessants en continuïtat assistencial que s’estan desenvolupat a Catalunya. Es tracta de projectes d’èxit concrets ja implantats i que poden servir de model per a aquelles organitzacions que tenen com a objectiu oferir un sistema d’atenció sanitària i social coordinada i integrada, en què el protagonista real sigui el pacient.

La continuïtat assistencial s’associa a una major satisfacció dels usuaris, un millor qualitat de vida percebuda, una major utilització dels serveis preventius i adherència als tractaments, i una disminució de l’índex d’hospitalitzacions. No obstant això, els ràpids avenços tecnològics, els canvis en l’organització dels serveis de salut, i l’augment de les malalties cròniques complexes i el nombre de pacients pluripatològics fan que els usuaris siguin atesos per un elevat nombre de proveïdors en organitzacions, serveis i nivells diferents, fet que suposa un repte i pot dificultar la coordinació de l’atenció.

El present document, doncs, mostra les conclusions del treball realitzat fruit d’aquest procés participatiu, interdisciplinari i “cuinat a foc lent”, però que pretén aportar solucions, concretar línies de treball i compartir coneixement, objectius que encaixen precisament amb els fins de la pròpia societat Catalana de Gestió Sanitària.