Jornades

9:00 am - 1:30 pm | Jornades | 24/11/2023 | Jornada Planificació de la renovació tecnològica i l'aportació de valor de les inversions

9:00 am - 2:30 pm | Jornades | 03/11/2022 - 04/11/2022 | I Congrés Català de Gestió Clínica i Sanitària

11:00 am - 8:30 pm | Jornades | 28/09/2022 - 29/09/2022 | XPatient Barcelona Congress

Tot el dia | Gestió Clínica | 05/07/2022 | Jornada Julio Villalobos: Cap a la gestió clínica basada en el valor

3:30 pm - 6:30 pm | Jornades | 05/04/2022 | Jornada Update directiu 2022. Liderant i innovant el futur de les organitzacions de salut i social

4:30 pm - 7:15 pm | Jornades | 29/03/2022 | Jornada d'Innovació en Salut

Tot el dia | Jornades | 02/11/2021 | Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris

12:00 am | Jornades | 28/09/2021 - 29/09/2021 | X Patient Barcelona Congress. El congrés sobre el canvi del model assistencial

Tot el dia | Jornades | 15/09/2021 - 17/09/2021 | 22 Congrés Nacional d'Hospitals i Gestió Sanitària

Tot el dia | Jornades | 18/01/2021 | Pràcticum en gestió sanitària

1 2 3 4 5