Experts debaten sobre les noves tendències en TIC i salut

ticQuines són les noves aplicacions de les TIC en l’àmbit de la salut? Com es pot buscar finançament? Quines són les noves oportunitats i els nous casos d’èxit? Metges i experts han intentat donar resposta a aquestes preguntes a la primera sessió del curs acadèmic 2015-2016 organitzada per la Societat Catalana de Gestió Sanitària.

Amb el lema Innovació TIC, la sessió, moderada per Jaume Raventós, director gerent de QuirónSalud a Catalunya, va tenir lloc el passat 30 de setembre amb la participació del director del Programa Wayra de Telefònica a Barcelona, Julián Vinué, del Managing Partner de YISIOSCAPITAL, Josep Lluís Sanfeliu, del responsable d’Innovació de la Fundació TIC Salut, Jordi Martínez, i del Cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Pau, Enric Álvarez.

El programa Wayra, acceleradora global de Telefònica, ha invertit fins el moment en més de 500 companyies. Ofereix inversions inicials de fins a 40.000 euros –després participa amb entre el 5 i el 7% del capital de l’start up-, serveis personalitzats a mida i la possibilitat de connectar empreses innovadores amb potencials clients, com hospitals o centres de salut.

El seu responsable a Barcelona, Julián Vinué, va destacar algunes dels projectes innovadors que s’han finançat fins el moment, com Ehumanlife, una plataforma que permet connectar metges i pacients i facilita la recerca d’una segona opinió mèdica o d’especialistes de primer nivell, o Emotions AR, una empresa que imprimeix vídeos, talment com si fossin codis QR.

Diverses companyies de capital risc estan apostant fort en l’àmbit de les TIC aplicades en el sector salut, com YISIOSCAPITAL, que va nèixer el 2007 i que ja ha invertit 127 milions d’euros. Es centren en la biomedicina i en la indústria farmacèutica i fins el moment ja han tingut bones tases de retorn amb tres projectes.

Actualment estan validant un dispositiu tecnològic per avaluar el dolor del pacient de manera objectiva, una eina que permetrà ser útil especialment en el cas d’aquells usuaris amb dificultat per expressar-se, com les persones sedades, que habitualment fan un gran ús d’opiacis, va assegurar el Managing Partner de YISOSCAPITAL, Josep Lluís Sanfeliu.

Prescripció d’app de salut als pacients

La innovació i les TIC ja fa temps que han començat a entrar amb força en l’àmbit de la sanitat. Des de la Fundació TIC Salut, a banda de treballar amb la implantació de la història compartida, estan preparant un marketplace d’aplicacions mòbils que comptin amb acreditació per tal que els professionals de la salut puguin prescriure als pacients.

La creació d’una plataforma de salut digital, que gestioni les dades de salut de les persones que es deriven fora de les consultes mèdiques, com les procedents de les peçes de vestir intel·ligents, o la introducció de la realitat virtual per a processos de rehabilitació són d’altres línies en les que s’està treballant, va explicar Jordi Martínez.

Les TIC en la salut mental

Des de l’Hospital de Sant Pau, especialment en l’àmbit de la salut mental, ja fa temps que aprofiten les noves tecnologies per treure’n profit. A través de l’skype i de la web, comptem amb una plataforma que ajuda als professionals i a persones amb esquizofrènia molt cronificats a estar connectats per ajudar-los en qualsevol eventualitat.

El psiquiatra Enric Álvarez va destacar d’altres aplicacions que poden ser beneficioses per aquest tipus de pacients, com la realitat virtual per al tractament de la fòbia o l’ús de les pastilles intel·ligents. Aquest microxip, encapsulat com una pastilla i que ja ha estat aprovat a Estats Units, a l’entrar en contacte amb alguns fluïds gàstrics genera electricitat i permet enviar informació al mòbil a través d’un pegat a la pell que se li instala al pacient. Així, per exemple podrà rebre avís de quan s’ha pres la medicació.

Durant el debat, tots els participants van destacar la importància de comptar amb la participació i l’opinió dels professionals a l’hora de desenvolupar qualsevol aplicació en l’àmbit de la salut i que es pugui integrar en els processos. Respecte a l’entrada de finançament, van coincidir que una de les principals vies passa perquè des del sector públic es busquin aportacions de l’àmbit privat.