XX Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana

Tot el dia| 20/10/2017 - 21/10/2017 | Jornades


DCr0Rb4U0AABSCT


La Fundació Alsina Bofill proposa que el XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana es dugui a terme a Manresa, organitzat conjuntament amb Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, i copresidit pel Dr. Miquel Vilardell i Tarrés i el Dr. Lluís Guerrero i Sala.

Avui, la defensa de la llengua catalana continua essent necessària per a afrontar nous reptes com són les tecnologies de la informació i la comunicació, les històries clíniques i la informació compartida, els moviments de professionals o les noves realitats socials, entre d’altres.

Així mateix, volem que aquesta edició del Congrés serveixi per a renovar-lo i donar-li un nou impuls, obrint-lo a altres disciplines professionals vinculades a la salut, amb el benentès que la salut requereix un abordatge integral i multidisciplinari.

És en aquest esperit d’establir unes noves bases per a aquests congressos que es proposa el programa i els àmbits temàtics, per a ser tractats i debatuts a Manresa els dies 20 i 21 d’octubre de 2017.

Comitè organitzador

Per a inscripcions cal que feu clic aquí.