Segmentar per canviar? Debat sobre el model de provisió de serveis d’atenció primària

5:00 pm - 7:00 pm| 31/01/2018 | Gestió Clínica


Imatge població


Kaiser Permanente va segmentar la seva població de mutualistes segons complexitat clínica i risc, com un primer pas per ajustar l’oferta de serveis a les necessitats previsibles de cadascun dels subgrups poblacionals. En el nostre entorn s’utilitzen el GMA per estratificar la població, i els professionals ho tenen accessible.

Ara que hem aconseguit segmentar la nostra població, és moment d’anar més enllà que una simple marca en la història personal de cada pacient? Seria oportú reorganitzar els equips d’atenció primària d’acord amb les necessitats de cada subgrup poblacional? Com garantim la continuïtat assistencial?

En aquesta sessió analitzarem arguments en favor i en contra d’un canvi de model de provisió que hauria d’aportar més valor a les activitats de l’atenció primària.

Jordi Varela i Xavier Bayona

Secció de Gestió Clínica 

Per a inscripcions, preguem que empleneu aquest formulari.