Límit de presentació de candidatures a la I edició dels Premis als Millors Projectes de Coordinació i Integració de la Sanitat catalana

Tot el dia| 29/05/2018 - 30/09/2018 | Premis


slide_coor_cat_2


Els sistemes sanitaris s’enfronten des de temps difícils de quantificar, al repte de la integració en l’atenció a les persones. L’evidència demostra que la fragmentació en l’atenció als malalts causa dèficits en la pràctica clínica, pèrdues d’eficiència en la gestió de recursos i insatisfacció per part de les persones ateses. L’actual endèmia de la cronicitat, per èxit de la terapèutica, i, per tant, el maneig de processos cada més llargs exigeix que la coordinació i la integració deixin de ser reptes, per passar a ser valor indispensables i aconseguir així resultats acceptables.

Ja fa anys que diverses organitzacions catalanes estan dissenyant i fent realitat projectes de gestió per a la coordinació entre nivells assistencials (atenció primària, atenció especialitzada, sociosanitària i social) per millorar resultats i també la percepció de la continuïtat de l’atenció per part dels usuaris.

Des de la Societat Catalana de Gestió Sanitària i ESTEVE volem portar a terme un projecte d’estímul i reconeixement a aquelles iniciatives que s’estan duent a terme per part dels diversos equips i centres de Catalunya. És per aquest motiu que per posar en valor els projectes d’èxit, hem creat els Premis als Millors Projectes de Coordinació I Integració de la Sanitat catalana.