Posant en valor l’efectivitat clínica per a la gestió sanitària

5:00 pm - 7:00 pm| 30/05/2018 | Sessions


Cinta mètrica


Sovint es defineix efectivitat clínica com “l’aplicació del millor coneixement derivat de la recerca, experiència clínica i preferències del pacient per aconseguir processos i resultats òptims en l’atenció sanitària”. La persecució de l’efectivitat clínica porta implícits aspectes tant rellevants com l’eficàcia, l’adequació o l’accessibilitat, i és el principal factor determinant de l’eficiència d’un centre sanitari.

L’objectiu de la Central de Resultats és mesurar, avaluar i difondre els resultats en salut i qualitat assolits pels diferents agents que integren el sistema sanitari, amb la intenció de retre comptes cap a la ciutadania i els professionals i, també, afavorir la comparació entre proveïdors -benchmarking- i identificar les millors experiències (idealment, incloses a l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya -OIGS-).

Aquesta sessió pretén mostrar quatre exemples d’experiències que tenen bons resultats, posant en valor l’efectivitat clínica com a element cabdal en la gestió sanitària per tal de millorar la qualitat de l’assistència.

Anna García-Altés

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Departament de Salut

Per a inscripcions, emplenar  aquest formulari