La salut mental: estigma a molts nivells

5:00 pm - 7:00 pm| 08/06/2016 | Sessions


DIFERENCIA_IMAGEN1


El món de la salut mental ha experimentat en els darrers anys una revolució a nivell estructural, organitzatiu i assistencial.  A nivell estructural hem passat dels recintes manicomials tancats i allunyats del les ciutats a dispositius més integrats amb d’altres processos de salut.

A nivell organitzatiu han estat un dels col·lectius que més han entès la multidisciplinarietat, treballant conjuntament, psiquiatres, psicòlegs, infermers especialistes, treballadors socials i un llarg etcètera. A nivell assistencial, aquests canvis han propiciat la irrupció amb força de l’atenció comunitària a cavall entre l’àmbit sanitari i el món social.

Però, on som ara? Quin és el pes real de la salut mental en l’àmbit sanitari? Quins resultats en termes de salut podem demostrar, i cap a on anem com a model integrat? I quin impacte tindrà en els nous instruments de finançament?

En aquesta sessió pretenem respondre a totes aquestes preguntes i obrir un debat amb tots els assistents per afrontar els reptes de futur.

Ignasi Riera

Societat Catalana de Gestió Sanitària


Per a inscripcions cal que envieu un correu electrònic a l’adreça scgs@academia.cat, tot indicant el vostre nom, cognom, empresa o centre, càrrec i DNI.