La innovació i les polítiques de salut: els parteneriats necessaris

4:00 pm - 6:00 pm| 04/05/2017 | Sessions


Fotomarc


La Societat Catalana de Gestió Sanitària col·labora amb el Saló Internacional HEALTHIO en Innovació i Salut, que del 3 al 5 de maig, serà el punt de trobada  per administracions, organitzacions, starts-up i empreses sanitàries, com també professionals i pacients que vulguin compartir i conèixer les darreres innovacions i tecnologies que poden contribuir a la millora de la salut i el benestar de la població i la sostenibilitat dels sistemes de salut.

La sessió que compartim la Societat Catalana de Gestió Sanitària i FENIN pretén debatre sobre l’encaix de l’agenda de la recerca i la innovació amb els reptes d’unes polítiques de salut cada vegada més centrades en la prevenció i la predicció de la malaltia, en la personalització del seu tractament i en l’acompanyament en la recuperació dels hàbits de la vida diària.

I com aquest encaix és factible i sostenible si apostem per nous models de gestió de la innovació que passen pels partenariats i la col·laboració público-privada, i sobretot per la implicació activa dels professionals des de al gestió clínica, i la participació dels propis ciutadans.

Societat Catalana de Gestió Sanitària 

FENIN Catalunya


Si us voleu inscriure, heu d’emplenar aquest formulari. Per accedir a l’espai de Healthio de manera gratuïta cal que una vegada inscrits a la sessió accediu a la web i us regsitreu amb el codi D5FC67B6.