La Gestió importa. La sostenibilitat del sistema de salut i l’incert futur de la gestió professional en el sector públic

10:00 am| 26/11/2015 | Jornades


gestioimporta


L’envelliment de la població, l’augment de la tecnologia, la introducció de nous tractaments i la reducció de la despesa pública està posant en dubte la sostenibilitat dels sistemes de salut dels països europeus. L’Estat espanyol ha reduït des de 2009 la part del PIB que destina a la salut, en passar del 6,7% al 5,6% previst per al 2016, el que suposa una disminució d’un punt percentual del PIB.

Davant d’aquesta situació és essencial realitzar una bona gestió dels serveis de la xarxa pública, en base a l’eficiència, l’eficàcia, la transparència i els criteris i l’autonomia professionals. Però l’actual gestió dels serveis de la xarxa pública, qüestionada per algunes veus, encara està fortament burocratitzada i polititzada.

Què podem fer per garantir l’autonomia de la gestió? Com actuar per fer un salt endavant? Des de la Societat Catalana de Gestió Sanitària creiem que la via és promoure i garantir una gestió sanitària i clínica professional i independent, línia en la que estem plenament compromesos.

Enguany, hem cregut convenient dedicar la jornada anual de la SCGS a debatre i reflexionar sobre aquesta qüestió, amb experts que aportaran llum i informació fiable sobre la sostenibilitat dels sistemes de salut i la gestió professional, des de diverses mirades.

Junta Directiva

Societat Catalana de Gestió SanitàriaPer a inscripcions cal que envieu un correu electrònic a l’adreça scgs@academia.cat, tot indicant el vostre nom, cognom, empresa o centre, càrrec i DNI.