La Gestió importa. Models de gestió de la xarxa pública: Present i futur

9:30 am - 2:00 pm| 01/07/2016 | Jornades


Imatge web català


Els models de gestió dels hospitals de la xarxa pública no són una finalitat en si mateixos, sinó que responen a una realitat històrica de l’origen dels centres. La seva finalitat és prestar amb eficàcia, eficiència i qualitat uns serveis sanitaris, en el marc d’unes polítiques públiques de salut.

A les 17 comunitats autònomes que configuren l’Estat Espanyol conviuen diferents models de gestió dels hospitals, que presten uns serveis de cobertura i finançament públic condicionats per la titularitat dels centres, i conseqüentment per la normativa aplicable, en funció de la seva naturalesa jurídica i de la seva capacitat i instruments de gestió.

Són els següents models: titularitat pública i gestió directa (model laboral estatutari); titularitat pública i fórmula empresarial (consorcis, fundacions i empreses públiques); titularitat privada, sense ànim de lucre amb contracte amb l’Administració i titularitat privada amb ànim de lucre amb contracte amb l’Administració i concessions amb gestió de l’assistència.

Hauríem de superar el debat purament ideològic o apriorístic i analitzar les capacitats i limitacions d’un o altre model en base a resultats de salut, qualitat i eficiència i, encara més, obrir espais de benchmarking com a senyal de compromís col·lectiu de millora en les polítiques i serveis públics.

Amb aquestes jornades pretenem avançar en el coneixement i obrir un debat professional sobre l’aportació de cada model al sistema públic d’atenció i als ciutadans. L’objectiu és descriure la realitat de la titularitat i els models de gestió de la xarxa d’utilització del sistema públic en les diferents comunitats autònomes, presentar una anàlisi tècnica de les seves principals diferències i debatre sobre el seu present i futur.

Societat Catalana de Gestió Sanitària


Per a inscripcions cal emplenar aquest formulari.