Jornada sobre lideratge en femení al sector sanitari i social

5:00 pm - 7:00 pm| 18/01/2022 | SessionsLes dones representen el 70% de les persones que treballen al sector salut i social. En canvi, quan posem la mirada en les funcions de responsables, comandaments i persones directives, aquests percentatges s’inverteixen.

El sector salut, igual que ho està tota la societat, es troba immers en un moment de canvis cada vegada més ràpids i profunds, que hauran de suposar una transformació en les organitzacions. Aquests nous paradigmes caldrà que vinguin acompanyats de nous estils de lideratge, amb més participació, inclusió, col·laboració, consens i sensibilitat cap a les diferències.

En aquesta jornada, organitzada per la Societat Catalana de Gestió Sanitària, Unió Consorci Formació, la Unió Catalana d’Hospitals, Consorci Sanitari i Social de Catalunya i l’Institut Català de la Salut, es reflexionarà sobre les causes de la baixa presència femenina en els àmbits de decisió, les barreres que ho impedeixen i què cal fer per assolir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones al sector salut i social.