Jornada Reinventar la gestió sanitària aplicant models d’excel·lència a la gestió clínica

9:30 am - 1:30 pm| 11/07/2017 | Gestió Clínica


Històricament la gestBritish GP talking to senior man in surgeryió sanitària ha estat en mans de les gerències de les organitzacions assistencials, donant èmfasi als factors de producció i / o sostenibilitat econòmica. D’altra banda els equips assistencials valoren com a prioritari aspectes de coneixement científic i de qualitat assistencial. En realitat, tots aquests factors són importants quan ens vam plantejar al pacient com a eix central de les organitzacions sanitàries i tots hauríem de treballar per mantenir l’accessibilitat, la qualitat i la sostenibilitat del sistema sanitari.

Repte

Per aquest motiu l’orientació general actual és donar un major protagonisme als professionals i treballar en el que es podria anomenar genèricament “Gestió Clínica”, concepte evolutiu en el temps, de fàcil comprensió però, al mateix temps, de difícil implantació real.

Objectiu

Amb la finalitat de facilitar aquesta implantació, volem reflexionar sobre: Quin benefici ens aportarien els models de gestió i avaluació de l’excel·lència, en els models de gestió clínica?

Gestors i equips assistencials, podem gestionar conjuntament amb una clara orientació cap a l’excel·lència global? Tenim entre mans un gran repte.

Jornada

Aquesta jornada, organitzada pel Club Excelencia en gestión, i que compta amb la col·laboració de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, a través de la secció de Gestió Clínica, s’adreça a directius i comandaments interessats en l’excel·lència en gestió clínica. Volem reunir un grup de professionals d’organitzacions sanitàries que estan treballant per avançar i superar aquest repte junts. Directors generals, directors assistencials, directors mèdics i experts en la gestió sanitària, compartirem experiències i reflexionarem sobre l’aplicació de diferents models d’excel·lència associats a models de gestió clínica.

Fes clic aquí per a més informació, accedir al programa i realitzar inscripcions.