Jornada Gestió de recursos en esclerosi múltiple. Cost o inversió?

4:00 pm - 7:15 pm| 06/06/2017 | Jornades


Imatge programa per web


L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia de gran complexitat, amb gran variabilitat sindròmica, amb cursos evolutius diversos i amb un ampli abordatge terapèutic, que inclou el propi tractament de malaltia, el tractament simptomàtic i el tractament rehabilitador. És també un paradigma de procés clínic per l’evolució del coneixement en el seu maneig i els avenços que es produeixen en aquest terreny. Davant d’aquesta situació cal acordar i posar en comú experiències professionals per promoure les millors decisions clíniques.

Aquesta jornada, organitzada per la Societat Catalana de Neurologia i la Societat Catalana de Gestió Sanbitària, amb el patrocini de Novartis, pretén revisar la necessitat de fer abordatges interdisciplinaris, realitzar els estudis de costos en el maneig de l’EM i analitzar la innovació terapèutica en el futur, amb criteris de cost-efectivitat.

També coneixerem  l’opinió d’experts sobre els límits en l’ús de les dades de pacients per ampliar el coneixement sobre resultats amb mostres grans (big data) i així elaborar recomanacions basades en estudis amb la màxima consistència. És una nova oportunitat per tal que professionals clínics i gestors comparteixin coneixement, amb l’objectiu comú de prendre les millors decisions per a les persones afectades.

Per a inscripcions:

Societat Catalana de Neurologia

Secretaria Tècnica.

Tel. 93 201 75 71

scn@suportserveis.com