Jornada És possible crear oceans blaus a la sanitat?

10:00 am - 2:00 pm| 21/10/2016 | Gestió Clínica


Imatge jornada Right Care 2016


Diversos autors han tractat de teoritzar sobre com és que algunes innovacions tenen èxit i altres no a l’enrevessat món dels mercats. “The Innovator’s Prescription” de Clayton Christensen o “The four steps to the Epiphany” de Steve Blank, en serien dos exemples. Però en aquesta Jornada, la Secció de Gestió Clínica ha volgut centrar l’atenció a l’estratègia de l’oceà blau, basada en l’exitós llibre de W. Chan Kim i Renée Mauborgne (més de tres milions d’exemplars venuts en 10 anys).

Admetem que l’estratègia de l’oceà blau, tal com la presenten els autors, no és plenament aplicable als mercats planificats, però això no treu que hi ha elements del seu procés analític i creatiu que ens poden ser de molta utilitat, no en va hi ha innovacions que, com la cirurgia sense ingrés, es van estendre com una taca d’oli, mentre que d’altres, com la integració de serveis per a la cronicitat, no acaben de trobar la fòrmula de l’escalabilitat.

El programa de la jornada es basa en la presentació de dues empreses que han trobat el seu oceà blau en el món sanitari: Buurtzorg Netherlands, en el camp de la infermeria domiciliària, i Doctoralia, una plataforma per facilitar la citació d’especialistes a la medicina privada. Per altra banda, també hem volgut comptar amb dues altres experiències que, tot i el seu èxit local, no acaben de trobar els camins de la universalitat. Per això hem convidat al Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP) a presentar-nos el projecte de la gestió infermera de la demanda i a Pediatria dels Pirineus per tal de conèixer la seva experiència cooperativa.

Amb aquest programa volem generar debat sobre com dur a terme innovacions disruptives i reformes estructurals en un entorn extremadament planificat i regulat. És possible?

Jordi Varela

Coordinador de la Secció de Gestió Clínica

Societat Catalana de Gestió Sanitària