Jornada El valor del medicament en la pràctica clínica

9:30 am - 2:30 pm| 27/06/2017 | Jornades


Jornada farmacia


La sobreutilització i la infrautilització de serveis sanitaris són dues cares de la mateixa moneda. Darrerament han sorgit, a arreu del món, diversos moviments liderats per professionals sanitaris que podem agrupar sota el concepte de Right Care, que defensen una atenció mèdica més prudent, menys invasiva, centrada en la persona i a l’hora més respectuosa amb l’ús responsable dels recursos.

En aquesta línia, la Societat Catalana de Farmàcia Clínica en col·laboració amb la Societat Catalana de Gestió Sanitària hem volgut dedicar aquesta Jornada a reflexionar sobre el valor del medicament en el context del Right Care. Amb el títol “ni massa, ni massa poc” la jornada arrencarà amb la conferència inaugural de la Dra. Iona Heath, ex presidenta del Royal College of General Practitioners del Regne Unit. Iona Heath és un referent internacional en el camp de la medicina de família comunitària, col·laboradora habitual del BMJ i autora de diversos llibres, que reflexionarà i analitzarà en profunditat qüestions com el sobrediagnòstic, la medicalització de la vida, i fins i tot de la mort.

La jornada té voluntat de ser un espai de debat i d’intercanvi d’opinió entre tots els professionals sanitaris. Es discutirà sobre els factors que condueixen a la medicalització de la població i s’aprofundirà en el concepte del disease mongering i la sobreutilització de medicaments en l’àmbit de la psiquiatria. Es debatrà també sobre la manca d’adherència terapèutica com a barrera d’accés d’intervencions apropiades, així com l’impacte de l’infratractament en pacients amb insuficiència cardíaca.

Finalment la jornada es clausurarà amb un interessant debat sobre la polypill, el seu potencial per combatre la manca d’adherència en la prevenció secundària cardiovascular, i a l’hora el risc potencial de sobretractament que pot arribar a suposar. És clar que estem davant d’un problema complex en el que no hi solucions màgiques, però us convidem a unir-vos, participar i aportar les vostres idees en aquesta primera jornada de reflexió conjunta entre la SCFC i la SCGC.

Comitè científic

Ramon Cunillera Graño, Laura Diego del Río, Edurne Fernández de Gamarra Martínez, Julio Martínez Cutillas, Marta Massanés González ,Cristina Roure Nuez, Jordi Varela Pedragosa i Pere Vallribera Rodríguez


Per a inscripcions cal que envieu un correu electrònic a l’adreça lourdescampanya@academia.cat, tot indicant indicant les següents dades: nom, càrrec, centre o organització, correu electrònic i telèfon de l’assistent.