Jornada de debat en gestió clínica. L’adherència terapèutica en l’MPOC

3:30 pm - 8:00 pm| 20/02/2018 | Gestió Clínica


pulmones-y-bronquios-el-cuerpo-humano-10342154


Amb el lema “Nous temps, noves tendències”, el Grup de Gestió de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC) i la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS) organitzen el proper 20 de febrer aquesta jornada dirigida a promoure el debat sobre la continuïtat assistencial en el tractament de les persones amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC).

La sessió tindrà lloc a l’Auditori CAMFiC (C/ Diputació 316 de Barcelona) i està dirigida a professionals sanitaris i no sanitaris, gestors clínics d’atenció primària i d’atenció hospitalària.

Per a inscripcions podeu trucar a la CAMFIC, al telèfon 93 301 17 77