Integració de la innovació en salut digital en l’estratègia de les organitzacions

6:00 pm - 8:10 pm| 11/06/2018 | Sessions


 Salut digital 2


Definim la innovació, segons la Viquipèdia, com el fet d´introduir novetats en quelcom; consisteix en la implementació de nous (o suficientment millorats) productes, serveis, processos o formes d’organització. La innovació genera major productivitat i satisfacció de necessitats dels seus usuaris.

Moltes són les organitzacions que estan apostant per la introducció de la innovació a les seves organitzacions i, especialment, la innovació en Salut Digital, que més enllà de la introducció de noves tecnologies, radica en el concepte de la transformació digital. L’objectiu final és l’anàlisi de processos on incorporar aquestes noves tecnologies per poder fer les coses diferents i millorar la qualitat assistencial als usuaris i als professionals.

En aquest moment, aquesta innovació és un element bàsic en el progrés econòmic i en la gestió empresarial de les organitzacions sanitàries i no sanitàries. L’objectiu d´aquesta sessió és copsar com diferents organitzacions sanitàries incorporen aquesta innovació, com adapten les seves organitzacions per poder-ho fer i quins han estat els reptes que han hagut d’afrontar.

Societat Catalana de Gestió Sanitària

i Societat Catalana de Salut Digital

Per a inscripcions cal que empleneu aquest formulari