Innovant en gestió: quines són les claus de l’èxit?

5:00 pm - 7:00 pm| 17/02/2016 | Sessions


Bombeta, innovació


L’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS) és l’instrument de què s’ha dotat el sistema sanitari català per recollir l’esforç de les organitzacions per innovar en diferents àmbits de gestió. Des de l’OIGS, ajudem els professionals de la salut a compartir experiències innovadores en gestió, impulsant un entorn col·laboratiu d’intercanvi de coneixement.

L’OIGS ofereix un espai d’aprenentatge sobre innovacions en gestió, una comunitat d’innovació en gestió -que actualment compta amb gairebé 600 professionals-, un procés de certificació de la qualitat de l’avaluació de l’experiència i la identificació d’aliances estratègiques i millors pràctiques.

La sessió permetrà presentar l’OIGS i debatre al voltant dels temes d’innovació en gestió: què es pot fer per tal que els professionals intercanviïn les seves experiències i aprenguin els uns dels altres? Per què una experiència innovadora tant premiada com el “preoperatori online” no està estesa a tot el territori? Què es pot fer per donar més visibilitat a tot el coneixement en innovació que es genera al sistema de salut?

Anna García-Altés

Observatori d’Innovació en Gestió Sanitària

Agència d’Avaluació i Qualitat Sanitàries de Catalunya

Departament de Salut