Humanització en la gestió: més enllà d’una moda?

5:00 pm - 7:00 pm| 16/10/2019 | Sessions


tree-2718836_1920


Pot semblar una contradicció que essent professionals de la salut i dedicant-nos a l’atenció a les persones, en molt casos en situacions de vulnerabilitat, pensem que sigui oportú obrir el debat sobre la humanització de l’assistència sanitaria.

Però entenem que, al llarg dels anys, l’atenció sanitària s’ha vist immersa en una sèrie de canvis tecnològics, sociològics i culturals que han donat a lloc a la tecnificació de procediments, estandardització de pràctiques i un canvi en la relació professional i usuari.

Les regles del joc han canviat, el ritme assistencial juga en contra i la cultura de les relacions ha fet un gir, fet que possiblement ha conduït a una creixent pèrdua de valors en l’atenció i la cura de la persona atesa.

Però el canvi comença per part de cada professional. Des de la Societat Catalana de Gestió Sanitària hem volgut obrir un espai de reflexió per debatre si més enllà de la tecnologia i els equipaments menys amables dels centres sanitaris cal replantejar la humanització de la gestió. Es tracta només d’una moda o l’impacte va més enllà?

En aquest sentit volem conèixer quatre experiències ja provades d’humanització ja provades als centres sanitaris i debatre quins punts de millores tenim a les nostres organitzacions en l’àmbit de les cures, de la gestió, dels espais i dels circuits.

Alba Brugués i Ignasi Riera

Societat Catalana de Gestió Sanitària

Per a inscripcions empleneu aquest formulari.