El paradigma de la gestió compartida de la cronicitat: una visió crítica

5:00 pm - 7:00 pm| 20/01/2016 | Sessions


foto manos


És probable que millorar l’atenció a la cronicitat sigui un dels eixos del Pla de Salut al qual s’han dedicat més esforços en els darrers temps. S’han promogut centenars (milers?) de reunions de treball, s’han elaborat molts documents, s’ha promogut el debat interdisciplinar i s’han impulsat canvis en l’organització de tots els nivells de l’atenció que haurien de permetre reorientar el sistema sanitari cap a la millora de l’atenció als pacients amb malalties cròniques.

Diferents experiències han demostrat que el treball en xarxa i la col·laboració entre els diferents actors milloren els resultats en l’atenció a la fragilitat i a la cronicitat. La suma d’esforços sovint multiplica els resultats, però amb això no n’hi ha prou. Cal fer un debat crític en el que s’enfrontin les diferents visions per avançar encara més. Potser és el moment de valorar si tots els canvis han estat positius i han aconseguit els objectius desitjats, què és el que funciona i què és el que no, si hi ha coses que no fem prou bé o altres que hauríem d’abandonar o si ens hem deixat pel camí coses importants.

Aquesta sessió pretén des de la visió de professionals d’àmbits ben diferents, animar i enriquir el debat sobre com haurien d’avançar en la cerca de les millors solucions que permetin donar  resposta a les necessitats dels ciutadans que es troben a la part més alta de la piràmide d’estratificació de risc de la població.

Jaume Benavent i Xavier Bayona

Vocals de la Junta Directiva de la SCGS i de la Secció de Gestió Clínica