El factor humà, clau per a la millora de les organitzacions

5:00 pm - 7:00 pm| 25/04/2018 | Sessions


Factor humà foto


Identificar les persones com a factors clau del desenvolupament de les organitzacions avui ja no genera cap dissonància. Ja no estem davant d’una espècie de consens bàsic que era acceptat com si fos una creença més o menys ben elaborada  i que generava debats en el camp de la filosofia.

Avui aquest coneixement s’ha objectivat i són molts els estudis que demostren que les persones satisfetes a les organitzacions milloren els seus resultats, encara que abans s’hagin modificat variables culturals, socials o econòmiques.

L’important doncs ja no es acceptar aquesta veritat científica contrastada, sinó conèixer quines son les variables que les persones reconeixem com a motivadores i  com les podem integrar a les organitzacions.

Sovint es generen propostes i mètodes que posen l’accent en un o altre aspecte del factor humà en les organitzacions com si fossin modes, però el cert és que el cos de coneixements en aquest àmbit ha anat creixent de manera progressiva.

En aquesta sessió tindrem l’oportunitat d’aprofundir en aquest coneixement a traves de la Fundació Factor Humà, que treballa en la millora de la gestió i el desenvolupament de les persones a les organitzacions. En base al seu manifest,  aquesta fundació ha elaborat una eina d’anàlisi i autodiagnòstic  que ha de permetre obtenir informació sobre el nivell d’acompliment d’aquests principis que generen entorns de treball estimulants i motivadors.

 Pau Gomar i Roser Casas

Societat Catalana de Gestió Sanitària

Per a inscripcions cal que empleneu aquest formulari.