Dirigim organitzacions ètiques?

5:00 pm - 7:00 pm| 19/09/2018 | Sessions


digital composite of multiple thumbs up on chalkboard background


En els últims anys és habitual sentir a parlar d’organitzacions ètiques. L’ètica té l’objectiu de promoure les qualitats positives i minvar al màxim l’efecte de les negatives. Per les institucions de salut, que busquem l’excel·lència en allò que oferim a les persones, esdevé un element clau per deliberar, decidir i actuar. Sabem també, que la percepció de trobar-se en una organització ètica genera confiança interna i externa i per tant adhesió i compromís professional.

Ésser una organització ètica és una qüestió de voluntat i compromís amb el tema. S’ha fet i es fan moltes coses derivades d’aquesta voluntat i per això proposem compartir-ne algunes i ajudar-nos mútuament a avançar en aquesta línia.

Si volem organitzacions ètiques, necessitem directius i comandaments ètics, i per això no és un tema complementari sinó nuclear per les persones que es dediquen al lideratge i a la direcció de les organitzacions. L’ètica, en aquest cas pren un caire transversal que afecta a tota l’organització en el seu mon intern i també en les seves relacions externes i aliances.

En aquesta sessió, pretenem apropar-nos a l’ètica de les organitzacions, entreveure què cal per poder-nos identificar com a organitzacions ètiques i compartir algunes experiències concretes que afavoreixen aquesta realitat.

Joaquim Erra

Màster en bioètica