Curs de Gestió Clínica Avançada 2021-2022

5:00 pm - 8:00 pm| 18/10/2021 | Gestió ClínicaLa Societat Catalana de Gestió Sanitària ofereix, a través de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears i de la Fundació InterAC Salut, el curs Gestió Clínica Avançada 2021-202 amb modalitat semipresencial i adreçat a professional de la clínica motivats per augmentar els coneixements en gestió clínica avançada i millorar el valor de les seves pràctiques com la manera d’organitzar les seves unitats.

El curs, dirigit pel doctor Jordi Varela, president de la Secció de Gestió Clínica de la SCGS, tindrà lloc del 18 d’octubre al 13 de desembre de 2021 i compta amb un total de 4 ECTS i és de 42 hores.

Per accedir a aquesta formació és indispensable ser llicenciat, diplomat o graduat en disciplines de l’àmbit de les ciències de la salut.

Aquesta formació pretén oferir claus per tenir una visió general sobre gestió i sistema sanitari, aprendre a posar el focus en el valor i l’efectivitat clínica, descobrir conceptes i metodologies per adoptar actituds favorables a introduir les millors pràctiques i aprendre les sobre la gestió per processos per transformar una unitat clínica.

Els criteris de priorització a l’hora de realitzar la inscripció es basaran en les oportunitats que l’alumne tingui, en el moment de la inscripció, per dirigir una unitat clínica. El preu del curs és de 570 €.

Persona de contacte: Jaume Solé (jaumesole@academia.cat)