Com millorar els resultats de gestió amb eines del segle XXI

3:30 pm - 6:30 pm| 16/10/2018 | Jornades


Imatge web programa Healthio


Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs) ja són una eina indispensable pels gestors del segle XXI. Tots som conscients que la innovació tecnològica en el sector de la salut té un ritme menys elevat que en gran consum.

Tanmateix, si les eines digitals ja influeixen en la vida saludable de les persones és lògic pensar que urgeix donar un pas endavant per part de l’àmbit de la gestió per fer servir eines existents que permetin millorar l’ús i l’aplicació dels recursos sanitaris.

A Catalunya ja existeixen iniciatives innovadores en salut que ja estan treballant en aquesta direcció. En aquesta sessió, organitzada per la Societat Catalana de Gestió Sanitària en el marc de la II edició de Healthio, descobrirem algunes d’aquestes experiències.

Frederic Llordachs

Membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària

Per a inscripcions empleneu aquest formulari.