Actualització en models assistencials per a la monitorització de la glucosa en líquid intersticial

5:00 pm - 7:30 pm| 29/09/2022 |El Ministeri de Sanitat va fer pública, el passat 7 d’abril de 2022, la seva resolució sobre l’acord de la Comissió de prestacions, assegurança i finançament, ratificat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud, en el que s’aprovava el finançament de la monitorització de la glucosa en líquid instersticial en pacients diagnosticats amb DM2 que realitzin terapia intensiva amb insulina (múltiples dosi diàries o amb bomba d’insulina) i que requereixen com a mínim sis puncions dactilars al dia per a la seva monitorització.

Davant d’aquest escenari, des de la Societat Catalana de Gestió Sanitaria us proposem una sessió de revisió dels diversos models d’abordatge d’aquest perfil de pacients a Catalunya, per debatre sobre el perfil del professional de la salut prescriptor, la manera de monitoritzar aquest pacient, així com la via per capacitar-lo en el control i la presa de decisions sobre aquesta malaltia.

Com sempre us esperem per poder generar un ampli debat sobre els models que es presentaran i que poden servir de model per part dels diversos proveïdors del Servei Català de la Salut (CatSalut).