Les mirades emergents en la gestió sanitària i el relleu generacional

5:00 pm - 6:30 pm| 02/12/2021 | SessionsLa gestió de la salut a Catalunya s’ha constituït en els darrers 40 anys a partir de l’esforç i el treball de directius, coman- daments intermedis, però també de professionals clínics, que han bastit l’actual sistema sanitari. Els nous models de gestió, basats en organitzacions més flexibles i transversals, emergeixen amb força en sectors aliens a la salut.

Les institucions sanitàries han estat capaces de donar el gir? Els professionals més joves veuen la gestió com quelcom atractiu? Quines són les conquestes i els obstacles de la gestió sanitària?

En aquesta sessió, plantejada en un format de conversa, quatre joves professionals amb visió gestora -un metge, una infermera, una economista de la salut i un empresari- aporten la seva mirada sobre els límits, les possibles dificultats, les oportunitats i els canvis que han d’afrontar les organitzacions sanitàries i el seu lideratge.

Serà la generació de professionals que ara tenen 30 i 40 anys que agafarà el relleu per liderar la transformació en la gestió sanitària? Des de la Societat Catalana de Gestió Sanitària els donem la paraula per passar de la reflexió a l’acció.

Cristina Adroher, Mònica Ballester, Alba Brugués i Núria Serra

Societat Catalana de Gestió Sanitària