Jornada Amphos “Com fer efectiva la continuïtat assistencial millorant l’experiència del pacient”

9:00 am - 1:30 pm| 21/09/2018 | Jornades


Jornada Amphos


Quines millores es poden posar en marxa per millorar l’experiència del pacient en la continuïtat assistencial? Quins són els avenços que s’han fet al sistema sanitari de Catalunya? Fa uns mesos un nodrit grup de multidisciplinar de directius i professionals del sistema sanitari de Catalunya es va reunir en el marc de la jornada AMPHOS Catalunya sobre Continuïtat Assistencial per analitzar com està funcionant la continuïtat assistencial  i quines millores es poden portar a terme per millorar l’experiència del pacient.

Els assistents van treballar en tallers, amb l’objectiu de concretar possibles millores i avanços en l’àmbit català, i es van centrar en tres eixos: els models de gestió, la gestió clínica de la cronicitat i les TIC i la cronicitat, tot això referit a continuïtat assistencial.

En aquesta nova Jornada AMPHOS  tindrem l’oportunitat de compartir i conèixer els resultats i conclusions d’aquest treball previ i conèixer de primera mà casos de èxit de cada una de les àrees temàtiques, que ja s’estan aplicant a Catalunya.