Jornada Com revertir pràctiques clíniques d’escàs valor

9:30 am - 2:15 pm| 18/05/2018 | Gestió Clínica


Proposta disseny 1


Vinay K. Prasad MD MPH és hematòleg-oncòleg i professor de Medicina a la “Oregon Health and Sciences University”. És també professor invitat de la Divisió de Salut Pública i consultor sènior en el “Center for Health Care Ethics”. El Dr. Prasad és conegut per la seva recerca en fàrmacs oncològics, polítiques de salut, medicina basada en l’evidència, biaixos, salut pública, medicina preventiva i reversió de pràctiques d’escàs valor. Des del punt de vista clínic, el Dr. Prasad està especialitzat en l’atenció de pacients amb limfomes.

Els treballs del Dr. Prasad han demostrat que moltes pràctiques clíniques consolidades no estan tenint els resultats que els seus promotors creien. La necessitat de revertir (deixar de fer) acostuma a manifestar-se quan s’adopten teràpies noves basades en estudis inadequats o incomplets. El Dr. Prasad també ha demostrat que l’elevat cost dels fàrmacs del càncer no es poden explicar amb arguments racionals, que molts dels articles publicats no estan basats en evidències convincents i que el finançament que fa la indústria dels assaigs clínics genera biaixos.

Vinay Prasad i Adam Cifu (Universitat de Chicago) són els autors de Ending Medical Reversal: Improving Outcomes, Saving Lives (Johns Hopkins University Press, 2015), un text del qual hemextret les essències d’aquesta jornada.

Per una banda, els autors presenten 146 pràctiques clíniques que s’haurien de deixar de fer perquè s’ha demostrat que no aconsegueixen allò que prometien i, per l’altra banda, fan una proposta per modificar de manera significativa els programes formatius de les facultats de medicina amb la finalitat d’aconseguir uns nous metges més exigents amb el rigor científic, més crítics amb les pràctiques d’escàs valor, més sensibles a les necessitats dels pacients i més orientats a l’avaluació dels resultats.

 Jordi Varela 

President de la Secció de Gestió Clínica

Societat Catalana de Gestió Sanitària

Per a inscripcions cal que empleneu aquest formulari.