Gestió sanitària i gestió clínica professional, visió des de l’Acadèmia

7:30 pm - 9:00 pm| 18/01/2018 | Gestió Clínica


IMG_5902


L’Acadèmia Mèdica Baler celebra el proper 18 de gener a les 19.30 hores, a la sala d’actes, de la Conselleria de Salut de Palma una sessió científica sobre “Gestió sanitària i gestió clínica professional, visió des de l’Acadèmia” a càrrec del president de la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS), Pere Vallribera, i director gerent de Sant Joan de Déu a les Terresa de Lleida, i de Jordi Varela, president de la Secció de Gestió Clínica de la SCGS, Jordi Varela, editor del blog Avenços en Gestió Clínica.

En aquesta sessió es donarà a conèixer les línies de treball de la Societat Catalana de Gestió Sanitària,  una societat científica independent integrada en l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears que treballa per compartir i generar coneixement, generar opinió, investigar i aprofundir en el professionalisme de la gestió en les organitzacions i empreses de salut.

L’objectiu d’aquesta societat és posar en valor la gestió en salut, a través de l’organització de jornades, sessions, estudis i posicionaments i d’altres activitats de base científica. Dins de la Societat, s’ha creat la Secció de Gestió Clínica centrada en la importància de combinar elements de la gestió clínica i del management