Participació, implicació i corresponsabilització dels pacients en el sistema de salut

5:00 pm - 7:00 pm| 21/09/2016 | Sessions


Sessió sobre participació, corresponsabiització i implicació dels pacients


En un sistema de salut finançat des dels pressupostos generals, solidari per l’aportació fiscal,  la participació ciutadana hauria de ser estratègica. Si li sumem el moment que viu el país des de fa uns anys, les entitats proveïdores necessiten explorar noves fórmules per acostar-se als seus pacients i fer-los participar del funcionament dels seus centres.

Caldrà fer un esforç per reduir l’escletxa pel desequilibri informatiu entre professionals i pacients, però també caldrà descobrir que una ciutadania implicada s’haurà de fer corresponsable. Implicar-se i responsabilitzar-se són accions inalienables.

Volem conèixer experiències on s’hagin pres noves dinàmiques a l’hora de prendre decisions participades o compartides, tant a nivell organitzatiu com a nivell clínic. I volem debatre sobre els límits de la responsabilitat compartida, l’aparició de conflictes ètics o les decisions difícils. En una societat madura, hi ha cap alternativa a compartir la realitat?

Ramon Cunillera i Manel del Castillo

Junta Directiva

Societat Catalana de Gestió Sanitària