Adhesió de la SCGS al manifest per un nou model d’atenció de llarga durada i residencial a Catalunya

A young hand touches and holds an old wrinkled hand

La Societat Catalana de Gestió Sanitària s’ha adherit al manifest Per un debat obert (i urgent) sobre el nou model d’atencio de llarga durada i residencial a Catalunya, un posicionament conjunt de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) i la Fundació iSocial, que reclama la necessitat de promoure un debat participatiu, constructiu i pragmàtic amb tots els actors implicats per millorar l’atenció de les persones grans més vulnerables.

Segons aquestes organitzacions, la crisi ha fet  aflorar alguns dèficits preexistents tant de model d’atenció, com de planificació i gestió, de finançament i de governança, especialment en l’atenció a les persones amb necessitats complexes d’atenció socials i sanitàries.

Després de l’elaboració d’aquest posicionament, els seus impulsors han iniciat una campanya d’adhesions, oberta a suports individuals, d’organitzacions, entitats, empreses i col·legis professionals, a la qual també s’hi ha sumat la Societat Catalana de Gestió Sanitària, tot entenent que les propostes i reflexions que es plantegen encaixen perfectament amb algunes de les línies apuntades en el document Impacte de la pandèmia del Covid19 a les organitzacions sanitàries: 25 propostes del que hem après, que es va presentar recentment.

A Catalunya, com a bona part de la resta del món, la pandèmia de COVID-19 ha afectat especialment a les persones grans més vulnerables. La major part de la mortalitat per aquesta patologia s’ha focalitzat en aquest grup poblacional, especialment en l’àmbit residencial. A nivell individual, l’impacte de la pandèmia en aquestes persones, va més enllà de la mortalitat, i ha tingut múltiples repercussions tant a nivell físic, com emocional, com social. També ha tingut un gran impacte en els seus familiars i entorn cuidador, així com en els professionals assistencials. A nivell assistencial, aquesta crisi ha fet aflorar alguns dèficits preexistents tant de model d’atenció, com de planificació i gestió, de finançament i de governança, especialment en l’atenció a les persones amb necessitats complexes d’atenció socials i sanitàries.

Davant d’aquesta realitat, el manifest, en la seva introducció, apunta els següents punts clau:

  • Tant en l’avaluació de les causes de la crisi, com en l’anàlisi de la situació actual, així com en les respostes de futur, serà necessària una mirada compartida i integradora de les diferents sensibilitat, mirades, agents i sectors que requerirà d’un debat i de decisions urgents, allunyats de maximalismes, i necessàriament serens i oberts.
  • Qualsevol proposta de futur s’ha de fonamentar en els drets i en les preferències de les persones grans sobre com volen viure la seva vellesa; en coherència, l’atenció sanitària i social s’ha d’enfocar a donar resposta a la voluntat i les necessitats d’aquestes persones, així com als resultats que són importants per elles.
  • Ens posicionen com a interlocutors especialment rellevants i sense conflictes d’interès en aquest debat, i ens posem a disposició de l’administració per promoure un debat participatiu, constructiu i pragmàtic amb tots els actors implicats.

Accedeix al manifest Per un debat obert (i urgent) sobre el nou model d’atencio de llarga durada i residencial a Catalunya.

Accedeix a la campanya d’adhesions per donar-hi suport.