DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA SOBRE RIGHT CARE

Sèrie Right Care del blog Avenços en Gestió Clínica

Iniciatives editorials i institucionals

Recomanacions sobre pràctiques clíniques de poc valor

Implicant el pacient en les decisions clíniques