Decàleg per a la reforma del sistema de salut de Catalunya. Deu propostes de canvi a partir de les lliçons apreses durant el Covid19

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), la Societat Catalana de Gestió Sanitària i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya han elaborat el Decàleg per a la reforma del sistema de salut de Catalunya arran de la crisi de la pandèmia de Covid-19. L’experiència viscuda davant de l’emergència sanitària de la pandèmia de la COVID-19 ha posat a prova els professionals i les estructures organitzatives del sistema de salut i ha permès extreure’n unes quantes lliçons. Aquesta crisi ha evidenciat mancances que cal corregir, però també fortaleses i oportunitats que cal aprofitar.

A partir de les lliçons apreses, metges, gestors i infermeres han elaborat aquest paquet de mesures per transformar el sistema de salut, tot insistint en què l’actual crisi ha de ser una oportunitat per fer de la salut una prioritat real.

El decàleg compta amb l’adhesió de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, el Col·legi Oficial d’Ondontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, ACEBA, Metgesses.cat, la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica i la Cambra de Comerç.

També compta amb el suport de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentacio, la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, el Cercle de Salut, el Col·legi de Logopedes de Catalunya, el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC), el Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya (COOOC), la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, la Federación Española de Técnicos de Ortopedia i la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya.

Accedeix al Decàleg per la reforma del sistema de salut de Catalunya. Deu propostes de canvi a partir de les lliçons apreses durant la COVID-19