Per posar-vos en contacte amb la Societat Catalana de Gestió Sanitària podeu emplenar aquest formulari:

    Societat Catalana de Gestió Sanitària

    Oficina Tècnica i de Comunicació

    Gemma Bruna i Sales

    Telèfon: 627 51 35 79

    Email: scgs@academia.cat