Catalunya aposta per les aliances estratègiques en salut per augmentar la cartera de serveis i integrar l’atenció sociosanitària i territorial

Jornada sobre aliances estratègiques a Barcelona L’any 2013, segons xifres de la Unió Catalana d’Hospitals, a Catalunya hi havia 200 iniciatives de col·laboració, el 80% a l’atenció especialitzada, el 50% eren col·laboracions entre el sector públic i privat, el 65% col·laboracions operatives clíniques i/o assistencials i el 40% tenia una trajectòria de més de cinc anys.

Davant d’aquesta situació, tal i com s’ha posat de manifest en el Fòrum sobre Qualitat i Sostenibilitat. Aliances Estratègiques en Salut, celebrat el passat 17 de novembre a Barcelona, a Catalunya existeix voluntat de canvi i una aposta important per impulsar les aliances estratègiques en salut com a instrument per augmentar la cartera de serveis i a favor de la integració sociosanitària i territorial. Els models en xarxa en oncologia, cardiologia, al·lèrgia, urgències i pediatria són només algunes de les apostes del Departament de Salut en aquesta línia.

En aquest fòrum, organitzat per la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS), la Unió Catalana de d’Hospitals i la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), amb la col·laboració de la companyia biofarmacèutica AbbVie, s’han donat reunit directius de salut de tota Catalunya per reafirmar que la cultura organitzativa juga un paper clau per tal que els processos de transformació de les organitzacions siguin exitosos. Pere Vallribera, president de la SCGS, ha destacat que les aliances estratègiques “transformen la competència en cooperació, la qual cosa beneficia pel que fa als serveis que s’ofereixen als ciutadans”. “Catalunya té una àmplia experiència en aquest tipus d’aliances i aquesta és, precisament, una de les línies prioritàries d’estudi de la Societat Catalana de Gestió Sanitària”, apunta.

En qualsevol cas, tal i com s’ha posat de manifest durant el fòrum, qualsevol aliança estratègica ha de situar el pacient al centre. “Les aliances estratègiques poden aportar moltíssim en termes de millorar l’eficiència, l’eficàcia i la seguretat dels processos assistencials a favor de la sostenibilitat, però sense oblidar que el principal objectiu és la millora de la qualitat assistencial dirigida a l’usuari”, afirma Joaquín Estévez Lucas, president de SEDISA. “Per aquest motiu, és fonamental establir un marc de gestió estratègica, basat en la presa de decisions compartides i coordinades entre parts, establint mecanismes de control i seguiment dels objectius i accions dissenyats”.

Si bé a Catalunya existeixen els reptes en sanitat que té qualsevol sistema sanitari, com el desequilibri pressupostari, la cohesió, els canvis demogràfics, l’augment de les desigualtats, la revolució digital, les dificultats de sostenibilitat i l’apoderament dels pacients, entre d’altres, tal i com s’ha posat de manifest en el fòrum, el CatSalut aposta per establir aquest marc de gestió estratègica, a través d’algunes palanques de canvi. Així, la interacció, la implicació, les responsabilitats compartides, els plans estratègics territorials, una major participació dels professionals en les decisions de planificació, unes millors condicions dels professionals assistencials i una major implicació d’altres administracions, la reorientació de l’assignació de recursos o aplicar sistemes de pagament per resultats son alguns dels instruments utilitzats amb aquesta finalitat.

Helena Ris, directora general de La Unió Catalana d’Hospitals i vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, destaca que les aliances estratègiques tenen una vessant institucional que beneficia les diverses institucions implicades, però a més  té implicacions per al sistema de salut, ja que “contribueix a aconseguir els objectius del Pla de Salut en aspectes com el terciarisme, la continuïtat assistencial o l’aproximació dels serveis al territori”.

Durant el fòrum, es va analitzar l’Informe AMPHOS 2015, estudi que impulsat per AbbVie i Antares Consulting, guia la posada en marxa de les aliances estratègiques en el entorn hospitalari. “La gestió, com a motor del canvi, es essencial per desenvolupar i adaptar  les  organitzacions sanitàries a un entorn cada vegada més dinàmic. La implicació dels equips directius és imprescindible, però han d’estat involucrats tots els professionals i traduir-se en accions diàries.  Tots els agents hem d’implicar-nos en la gestió eficient dels recursos si volem contribuir a la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut”,  explica Belén Garbayo, Directora Mèdica d’AbbVie. Estem parlant, per exemple d’inversions de capital i contractes no tradicionals per al desenvolupament conjunt de productes i serveis, I+D, o producció i compra pública innovadora. Amb tot plegat es persegueix un objectiu clar: la millora en l’atenció al pacient, pel que fa a l’accés als recursos, a la qualitat assistencial i a l’equitat.

Les possibilitats són molt variades, de manera que les aliances estratègiques poden desenvolupar-se en organitzacions de titularitat pública, entre organitzacions de titularitat privada o ser de col·laboració público-privada.  De la mateixa manera, els seus àmbits d’actuació també són diversos i encara que existeix la possibilitat de realitzar aliances que afectin a l’hospital en el seu conjunt, habitualment són més específiques i es concreten en una o diverses àrees como el desenvolupament de l’àmbit assistencial, els serveis clínics de suport, els serveis de suport no assistencials, programes de promoció de la salut, d’investigació, de docència i innovació i de nous productes.

Projectes d’aliances estratègiques a Catalunya

Durant el fòrum, s’han donat a conèixer  alguns projectes d’aliances estratègiques realitzats a Catalunya, com l’aliança en Atenció Maternoinfantil entre l’Hospital Clínic i l’Hospital Sant Joan de Déu, que es va posar en marxa per neutralitzar les desavantatges que es  poden donar en aquest tipus d’atenció en un hospital general i un monogràfic, així com per crear valor conjunt, desenvolupar economies d’escala i compartir coneixements. En aquest sentit, ambdós centres comparteixen l’atenció en cirurgia de  de l’epilèpsia pediàtrica, trasplantament renal infantil,  medicina nuclear, oftalmologia, maxil·lofacial, docència, anatomia patològica, centre de diagnòstic biomèdic i immunoteràpia.

A més, s’ha presentat l’experiència de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), com a centre que amb més de 20 anys d’experiència, ha promogut aliances estratègiques per a l’atenció del càncer al territori. S’estima que cada any es produeixen 36.000 nous casos de càncer i que un de cada tres catalans tindrà algun tipus de càncer al llarg de la seva vida. L’ICO és una organització multicèntrica que s’organitza en xarxa, treballant amb altres hospitals del territori. D’aquest treball en xarxa, l’aliança ha evolucionat a compartir professionals, decisions i protocols d’actuació amb l’objectiu de garantir l’equitat, reduir l’impacte del càncer a Catalunya i convertir-se en un centre integral de referència del càncer i amb reconeixement internacional.