Jornades

9:30 am - 2:30 pm | Jornades | 27/06/2017 | Jornada El valor del medicament en la pràctica clínica

4:00 pm - 7:15 pm | Jornades | 06/06/2017 | Jornada Gestió de recursos en esclerosi múltiple. Cost o inversió?

9:00 am - 2:00 pm | Jornades | 19/05/2017 | Jornada Decisions clíniques compartides. Les lliçons de Víctor Montori

9:00 am - 1:30 pm | Jornades | 03/05/2017 | II Jornada Comissions de Millora de Pràctica Clínica de Catalunya

Tot el dia | Jornades | 29/03/2017 - 31/03/2017 | 20 Congrés Nacional d'Hospitals i Gestió Sanitària

Tot el dia | Jornades | 05/03/2017 | Magic Line 2017

3:30 pm - 7:00 pm | Jornades | 15/12/2016 | Jornada de debat en gestió clínica. La gestió de la continuïtat assistencial

Tot el dia | Jornades | 21/11/2016 - 22/11/2016 | World of Health 2016

10:00 am - 2:00 pm | Gestió Clínica | 21/10/2016 | Jornada És possible crear oceans blaus a la sanitat?

Tot el dia | Jornades | 01/09/2016 - 03/09/2016 | Preventing Overdiagnosis 2016

1 2 3 4

Workshops