Jornada Els nous reptes de la Medicina de Precisió (UP Date)

Jornada Els nous reptes de la Medicina de Precisió (UP Date)

4:00 pm - 7:30 pm| 12/11/2019 | Jornades


Twitter Jornada MP

La medicina de precisió (MP) està transformant la recerca clínica i biomèdica i l’atenció sanitària i planteja oportunitats extraordinàries per millorar la salut pública i l’eficiència del sistema sanitari, però també importants reptes per la seva implementació efectiva, sostenible i equitativa.

El coneixement de les alteracions genètiques i moleculars que produeixen el desenvolupament de tumors i de metàstasi, el desenvolupament de fàrmacs que actuïn a nivell d’aquestes alteracions, l’emmagatzematge “en xarxa” de les dades rellevants dels pacients o les noves possibilitats de gestió i explotació de grans volums de dades generades per generar coneixement, són elements implícits que cal abordar normativa i operativament.

Com s’ha d’abordar la MP en la planificació de serveis? De quina manera garantim l’accés a la MP i a la resta de serveis assistencials? Com aconseguim professionals i organitzacions preparats per respondre a les noves necessitats? Quina es la via per garantir una incorporació sostenible de la MP i adaptar la gestió clínica a les noves evidències?

La resposta a aquestes i d’altres preguntes ha dut a països com Estats Units, Anglaterra, Alemanya, França, Finlàndia o Estònia, al desenvolupament d’iniciatives a nivell nacional de MP, que impliquen diversos agents per planificar la seva incorporació, garantint un entorn adequat per a un desenvolupament efectiu, eficient i sostenible.

La MP en el nostre sistema sanitari s’acabarà implantant, però cal que es faci de manera ordenada i racional. Tots els agents, l’autoritat sanitària en primer lloc, s’haurin d’implicar per preveure i definir els elements necessaris per a la seva integració, convertint aquesta disciplina en motor del desenvolupament científic, econòmic, tecnològic i industrial.

Els gestors i directius sanitaris han d’assumir també les seves responsabilitats, generant entorns per incorporar de manera eficient la nova tecnologia. És necessari impulsar models organitzatius per respondre a les noves necessitats, orientar-se als resultats en salut, i adaptar models de relació amb la indústria innovadora que generin escenaris coherents amb aquests plantejaments.

L’objectiu d’aquesta jornada és reunir professionals de l’àmbit clínic, la planificació i la gestió per reflexionar sobre l’estat actual i els avenços de la MP a nivell nacional i internacional, els reptes que planteja per al nostre sistema de salut i com donar resposta de la manera més efectiva possible.

Societat Catalana de Gestió Sanitària


Per a inscripcions empleneu aquest formulari