Jornada d’Innovació en Diabetis 2019

Jornada d’Innovació en Diabetis 2019

1:00 pm - 7:00 pm| 26/09/2019 |


Diabetis imatge

La Societat Catalana de Gestió Sanitària dóna suport institucional a la jornada organitzada por ESADECREAPOLIS amb la col·laboració de Abbott Diabetes Care, en la qual es reflexionarà amb els assistents i plantejaran vies d’innovació en l’àmbit integral de la diabetis, facilitant als professionals de la salut, de la gestió sanitària i als pacients, propostes de noves soluciones en el procés del servei, la gestió dels recursos i el recolzament als processos de decisió amb la incorporació de les noves tecnologies.


Per a inscripcions envieu un correu electrònic a v.moyano@creafutur.com (Víctor Moyano)