Com prioritzar la inversió i finançar la tecnologia sanitària?

Com prioritzar la inversió i finançar la tecnologia sanitària?

5:00 pm - 7:00 pm| 26/02/2020 | Sessions


Tecnologia-sanitaria

Hi ha contínues al·lusions a la necessitat que el nostre Sistema Català de Salut (SISCAT) recuperi la capacitat per realitzar les inversions en equipament sanitari que ha deixat pendents en aquests darrers 10 anys, des de la crisi que arribava al sector l’any 2010.

El nivell d’obsolescència tecnològica dels equipaments als hospitals públics catalans és molt superior al desitjable (més del 60% d’equips superen els 6 anys d’antiguitat), i per fer-hi front les direccions dels centres han de resoldre el doble problema de la prioritat del que es renova i del finançament amb que es pot comprar.

Davant la necessitat de prendre decisions, i amb una majoria de centres que apliquen els preceptes de la llei de contractacions públiques, hem cregut necessari revisar eines d’avaluació i noves propostes de contractació des de perspectives diverses, totes elles d’interès per als directius i professionals de les entitats prestadores de serveis assistencials. Ens acompanyaran experts des de la consultoria, de les entitats financeres i de la indústria.

Ramon Cunillera i Esteve Picola

Societat Catalana de Gestió Sanitària


Per a inscripcions empleneu aquest formulari