Per posar-vos en contacte amb la Societat Catalana de Gestió Sanitària podeu emplenar aquest formulari:


Societat Catalana de Gestió Sanitària

Oficina Tècnica i de Comunicació

Gemma Bruna i Sales

Telèfon: 627 51 35 79

Email: scgs@academia.cat